Suzhou

Contact Info

HMI CHINA (Suzhou)
Engineering and Sourcing
E9, Block 25
Jinqiao Industrial Zone
Mudu Suzhou, Jiangsu PRC
fon: +86512-66561285
info@hmishanghai.com